תיאור

משטח 60 ארגז שרינק 3 ק"ג לבן אטום 600 גרם ליבה 7390 ש"ח