סרט הדבקה באריאל

סרטי הדבקה באריאל נייר סלוטייפ חד צדדיים באיזור אריאל החברה שלנו https://shop.hovala.co.il/ מוכרת פריסה רחבה של גליל סלוטייפ חד צדדי ע"י תאגיד Scotch . סרטים דביקים אשר מפיצה החברה שלנו חומרי אריזה יש להם איכות מירבית וביכולת שרידות אופטימלית מול אמורטיזציה יחד עם טכנולוגיה של תעשיית גלילי סלוטייפ של תאגיד Scotch מאפשרת לספק [...]