סרט הדבקה בדימונה

סרטי הדבקה בדימונה סלוטייפ חד צדדיים באיזור דימונה [...]