סרט הדבקה בירוחם

סרטי הדבקה בירוחם סלוטייפ חד צדדיים בירוחם תאגיד חומרי אריזה מפיצה המון נייר סלוטייפ חד-צידיים מחברת Scotch . סרטי הדבק שמשווקת החברה שלנו חומרי אריזה בעלי איכות גבוהה ויכולת לעמוד במבחן הזמן בצורה מקסימלית בפני אמורטיזציה וגם הקידמה של הפקת גלילי סלוטייפ של חברת Scotch נותנת אופציה לייצר סלוטייפים אלסטיים מאוד ובעלי מסוגלות [...]