סרט הדבקה בקרית אונו

סרטי הדבקה בקרית אונו גליל סלוטייפ חד-צידיים בעיר קרית אונו בית עסק shop אריזה מפיצה כמות ענקית של סרט דביק חד-צדדיים של Scotch . סרטי הדבק אשר מוכרת חברת “shop hovala” מתאפיינים באיכות גבוהה ויכולת לעמוד במבחן הזמן בצורה גבוהה במיוחד מול אמורטיזציה כולל טכנולוגיית חרושת סרטים דביקים של תאגיד Scotch מספקת אופציה [...]