ניילון נצמד בתל אביב

ניילון נצמד בתל אביב ע"י עטיפה שלו ולחלופין איטום הכלי שנמצא בתוכו, בשביל להגן על רמת הטריות שלו בהסתכלות ארוכת טווח. ניילון נצמד מופץ ע"פ רוב, בנפות שנמצא בקופסה בעלת קוצים בסוף כדי להקל את החיתוך שלו. הוא יכול להיצמד למשטחים שאינם מחוספסים, וכזו פשטות קל להדקו [...]