נילון ניצמד 3 קייג ליבה 300 גרם

נילון ניצמד 3 קייג ליבה 300 גרם